Издаване на визи

130

От 01.10.2001 г. между Република България и Руската Федерация е установен визов режим. В момента този режим се основава на Спогодба между Правителството на Република България и Правителството на Руската Федерация за взаимни пътувания на граждани (утвърдена с Решение No 208 от 12 април 2002 г. на Министерския съвет. В сила от 7 май 2002 г.), (обн.,ДВ,бр.54 от 31 май 2002 г.).

Една от дейностите на Етна Тур е свързана със съдействие за получаване на визи за Руската федерация, както и за следните държави: Армения, Азърбейджан, Беларус, Грузия, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Таджикистан, Украйна, Узбекистан.

Етна Тур предоставя ваучери и покани за получаване на туристическа и бизнес виза, както и оказва съдействие за оформяне на необходимите документи при кандидатстване за съответната виза.

Туристическа виза – издава се за 1 месец. Следва да разполагате с: оригинален туристически ваучер от лицензиран руски туроператор и стандартно туристическо потвърждение от този туроператор или хотел, регистриран към Министерство на външните работи на Руската Федерация, че ще бъдете настанен (следва да съдържа регистрационен номер).

Бизнес виза– предназначена е за чуждестранни граждани, които планират делово посещение в Руската Федерация (напр. за провеждане на преговори, консултации и т.н.). Тази виза се издава също срещу представена покана, може да бъде еднократна, двукратна с валидност до 3 месеца, или многократна с валидност до 12 месеца (Важно: непрекъснатото пребиваване на територията на Руската Федерация на основание многократна делова виза със срок на валидност 12 месеца не може да надхвърли 180 денонощия).

Документи, необходими за получаване на входна виза за Русия:
1. Срок на действие на паспорта трябва да изтича най-малко 6 месеца след предварително пътуване.
2. Визова анкета, попълнена и подписана.
3. 1 снимка –формат за паспорт.
4. Медицинска застраховка покриваща периода на престоя ( необходима само при получаване на туристическа виза).
5. Покана/ваучер за периода на престоя.

целогодишно