Район на полетите от летателна площадка Ерден

Хоризонтални граници:
с.Дългоделци , с.Владимирово , гр.Криводол , с.Боровци , с.Гаврил Геново , с.Славотин , с.Дългоделци

Въздушно пространство клас „G”.
Района на полети на Летателна площадка „Ерден” попада във границите на временно отделени зони,за нуждите на военните ползватели. Когато не са активирани ВОЗ, горната граница на полетите трябва да бъде равна или по-ниска от горната граница на въздушно пространство клас „G”.
Когато са активирани ВОЗ, горната граница на полетите трябва да бъде равна и/или по-ниска от долната граница на активираната ВОЗ.

Запасни площадки и летища.

Враца , Аероклуб Монтана , Габровница

При изпълнение на полети за пускане на парашутисти се спазват,следните правила:

Набор на височина за пускане на парашутисти се изпълнява по кръга за безмоторни самолети и Зона № 4 . При наличие на трафик ,по преценка на командира на ВС, набора на височина се извършва в Зона № 2 или Зона № 3. След пускането на парашутистите , пилота започва снижение с курс 65-70° към село Мърчево на отстояние 4 km от главна при достигане на височина 800 m прави преценка и избор с разчет за кацане на ПИК 31 или ПИК 13 , в зависимост от посоката на вятъра. При снижението на ВС командира наблюдава снижението на парашутистите, независимо от това дали той е кацнал преди или след тях.

Полетите в зоните се изпълняват след съгласуване с Ръководителя Полети - ЦПИ, и Управителя на летателната площадка.

Полетите могат да се изпълняват само денем при метеорологичен минимум за вертолети и самолети съгласно точка 8.8 на настоящото ръководство.