ОРГАНИЗАЦИЯ НА СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ И ПОДГОТВИТЕЛНИ ЛАГЕРИ В ЕВРОПА